About Voice of jaffna Notice

# மரண அறிவித்தல் மற்றும் நினைவஞ்சலிகளை முற்றிலும் இலவசமாக பிரசுரிக்கமுடியும்.

அறிவித்தல்களை எவ்வாறு பிரசுரிப்பது??

அறிவித்தலுக்குரிய புகைப்படம் மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பவேண்டும்.

தகவலையும் மின்னஞ்சல் வழியாக அனுப்பலாம்.  (ஒரு வெள்ளை பேப்பரில் தமிழில் எழுதி அதனை ஸ்கான் செய்து மின்னஞ்சலில் புகைப்படத்தோடு அனுப்பலாம்.

மின்னஞ்சல் அனுப்பும் போது உங்களுடைய பெயர், வீட்டுத் தொலைபேசி இலக்கம், கையடக்கத்தொலைபேசி இலக்கம்,  ஆகியவற்றை மறக்காமல் எழுதி விட வேண்டும்.


அனுப்பவேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: notice@jaffnavoice.com

யாழ்ப்பாணம் மற்றும் ஏனைய பகுதியில் நேரடியாகவும் கையளிக்கமுடியும். இடங்கள் வெகு விரைவில் அறிவிக்கப்படும்